Data publikacji w serwisie:

Podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych

Szanowni Państwo,

wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i oddali hołd pamięci zmarłego prof. dr. hab. Stanisława Lorenca, Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008, składam serdeczne podziękowania.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu


Rektor i Senat

Dziekan i społeczność Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z głębokim żalem zawiadamiają,

że 19 stycznia 2020 roku

odszedł po ciężkiej chorobie w wieku 76 lat

ś.  p.

Prof. dr hab. Stanisław LORENC

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008

Wybitny polski geolog, profesor nauk o Ziemi,

badacz dna oceanicznego i inicjator polskich badań nad zjawiskiem tsunami.

Współorganizator i dyrektor Instytutu Geologii UAM.

Od 2010 r. dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2005-2008)
oraz Kolegium Rektorów Miasta Poznania (2002-2008).

Kontynuator dzieła poprzedników w rozbudowie Uniwersytetu w Poznaniu
oraz w Słubicach, Gnieźnie, Kaliszu i Pile.

Dzięki Jego staraniom Sejm RP przyjął ustawę „O ustanowieniu Programu Wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2004-2011”, zapewniającą finansowanie inwestycji UAM. Skutecznie zabiegał o pozyskiwanie środków
na renowację Uniwersytetu z programów Unii Europejskiej.

W 2005 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej.

Odszedł wielki uczony, człowiek niezwykle skromny,

który całą swoją zawodową aktywnością prezentował najwyższe wartości akademickie:

niezłomność w dążeniu do prawdy, tolerancję i bogactwo idei.

Znał i rozumiał społeczną oraz naukową misję Uniwersytetu.

Wytrwale budował poczucie wspólnoty.

Naszą społeczność opuścił Człowiek wielkiego serca i prawego charakteru.

Będzie nam Go bardzo brakowało.

Otwarte żałobne posiedzenie Senatu odbyło się 28 stycznia 2020 r. o godz. 9:30
w Auli UAM (Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1).

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. o godz. 12:30
w Kościele św. Jana Pawła II na ul. Mołdawskiej 52.
O godz. 14:00 miał miejsce pochówek na Cmentarzu Jasna Rola, Naramowice.