Data publikacji w serwisie:

25 lat Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w dniach 21-22 listopada 2018 roku świętuje jubileusz 25-lecia.

Uroczyste rozpoczęcie obchodów będzie miało miejsce w środę 21 listopada (o godz. 14.30 w Auli Uniwersyteckiej) podczas Gali Jubileuszowej w gmachu Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach uroczystego świętowania w dniu 22 listopada 20018 r. odbędzie się Konferencja Jubileuszowa: „1993-2018 Tożsamość pedagogiki współczesnej”.

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM jest jednym z nielicznych w Polsce z uprawnieniami w zakresie nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki oraz procedury dotyczącej tytułu naukowego profesora nauk społecznych. Wydział prowadzi dwa kierunki studiów: pedagogikę i pedagogikę specjalną. Do wyboru na tych kierunkach jest ponad 20 specjalności.