Data publikacji w serwisie:

Statuetka Honorowego Hipolita Cegielskiego dla JM Rektora prof. Andrzeja Lesickiego

Prof. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został uhonorowany prestiżową Statuetkę Honorowego Hipolita wraz z Godnością „Lidera Pracy Organicznej”.

Jest to wyróżnienie przyznawane przez Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego od 2002 roku wybitnym liderom, którzy kreują na co dzień nową jakość życia społecznego i obywatelskiego, tak w środowiskach lokalnych jak i na terenie całego kraju.

„Przyznanie Statuetki Honorowego Hipolita jest wyrazem najwyższego uznania dla Pana Rektora za działalność naukową, dydaktyczną oraz charytatywną i społeczno-kulturalną” – cytuje werdykt Kapituły Dominik Górny, członek Zarządu Towarzystwa.
Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się w sobotę, 27 maja.