Data publikacji w serwisie:

Z WIZYTĄ W POCZDAMSKIM UNIWERSYTECIE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu chce rozpocząć współpracę z Uniwersytetem w Poczdamie. Podjęto już pierwsze działania: prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UAM prof. Ryszard Naskręcki odwiedził poczdamską uczelnię i spotkał się z jej wiceprezydentem prof. Florianem J. Schweigertem.

Podczas wizyty rozmawiano o możliwości współpracy naukowej i dydaktycznej obu uczelni oraz przede wszystkim współpracy w obszarze transferu technologii, w którym to Uniwersytet Poczdamski ma duże doświadczenie oraz liczne sukcesy. W lipcu rozmowy te będą kontynuowane na UAM.

Prorektor prof. Ryszard Naskręcki wziął także udział w absolutorium rocznika 2017 „Feierliche Verabschiedung". Podczas uroczystości na powietrzu, w której uczestniczyło ponad 1000 osób, przemówienie wygłosił prezydent Republiki Federalnej Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Gościem spotkania był również premier rządu Brandenburgii Dietmar Woidke. W części artystycznej wystąpiła orkiestra filharmoniczna Uniwersytetu w Poczdamie. Po uroczystości (przerwanej przez gwałtowną burzę) była okazja do dalszych rozmów m.in. z prezydentem Uniwersytetu w Poczdamie prof. Oliverem Guntherem oraz z sekretarz generalną Niemieckiej Akademickiej Służby Wymiany (DAAD) dr Dorotheą Ruland, która przyjęła zaproszenie do złożenia wizyty w UAM.