Data publikacji w serwisie:

Podziękowania dla Honorowego Prezesa Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego

Jego Magnificencja Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki oraz Honorowy Prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, Andrzej Wituski podpisali w środę 12 lipca porozumienie o kontynuowaniu współpracy obu instytucji. Była to także okazja, aby podziękować Andrzejowi Wituskiemu za – jak to ujął Rektor, prof. Andrzej Lesicki – lata, które oddał Towarzystwu i wszystkim organizowanym przez nie przedsięwzięciom.

Ustępujący prezes od 1977 roku związany jest z organizacją Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Jest to najstarszy, stale odbywający się na świecie konkurs skrzypcowy. „To są rzeczy, które dla Poznaniaków, dla Poznania są niezaprzeczalnie wielkimi osiągnięciami właśnie Pana” – powiedział Rektor, wręczając w podziękowaniu Andrzejowi Wituskiemu pokaźnych rozmiarów album o Fryderyku Chopinie (o wymiarach 42/34/7 cm). „Fakt, że przedstawiciele 120 państw oglądali Aulę Uniwersytecką, że tyle mówiło się o Poznaniu, świadczy o tym, że także promujemy miasto i Uniwersytet. Chyba nie ma lepszego podziękowania dla Państwa za dotychczasowe wsparcie i współpracę” – odpowiedział Andrzej Wituski, deklarując, że nadal chce służyć swoim następcom doświadczeniem i wiedzą.

Już 15 października o 19.00 w Auli UAM ponownie wystąpi zdobywczyni I nagrody ostatniego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego, Veriko Tchumburidze.

Jednym ze statutowych zadań Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego jest ochrona i propagowanie dziedzictwa jego Patrona, co realizuje przy udziale pracowników Instytutu Muzykologii UAM. Od stycznia tego roku przewodniczącą Rady Naukowo-Wydawniczej Towarzystwa, zajmującej się opracowaniem i publikacją dorobku Henryka Wieniawskiego jest dr hab. Alina Mądry z UAM.