Data publikacji w serwisie:

Współpraca na rzecz studentów kierunków geologia oraz geografia

13 września Prorektor UAM ds. informatyzacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Marek Nawrocki wraz z Dyrektorką Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Magdaleną Żmudą, podpisali porozumienie. RZGW będzie współpracował bezpośrednio z Instytutem Geologii oraz Instytutem Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podstawowe założenia współpracy pomiędzy tymi instytucjami to przede wszystkim:  prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów kierunków geologia oraz geografia, współpraca przy tworzeniu prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich, organizacja szkoleń czy konferencji, a także realizacja wspólnych tematów badawczych i wdrażanie ich efektów w praktyce.