Data publikacji w serwisie:

Porozumienie pomiędzy UAM a Zespołem Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach

15 września odbyła się uroczystość podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach  a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Porozumienie o współpracy podpisali Prorektor UAM ds. kształcenia i jednocześnie Dyrektor Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, dyrektor szkoły, Pani Maria Jaworska oraz dyrektor administracyjny CP, dr Krzysztof Wojciechowski. Na jego mocy Collegium Polonicum (CP) oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (PNIB) obejmą patronatem uczniów słubickiego liceum w następujących dziedzinach: język angielski, język niemiecki, język polski, biologia, chemia oraz historia.

W czasie spotkania Prorektor UAM prof. Beata Mikołajczyk podkreśliła: „Collegium Polonicum jest kulturotwórczą jednostką dla Słubic, od lat angażuje się w kontakt ze szkołami, a odgrywanie coraz istotniejszej roli w procesie kształcenia młodych ludzi jest bardzo ważne. Podpisanie tego porozumienia to dalsze rozwijanie współpracy, która istniała już do tej pory, a dzięki temu wypracujemy wspólną platformę porozumienia, stworzymy mapę zainteresowań i aktywności oraz będziemy wzajemnie się wspierać. Młodzież będzie mogła bezpłatnie skorzystać z oferty Collegium Polonicum, do jej dyspozycji będą pracownie językowe oraz laboratoria chemiczne.”