Data publikacji w serwisie:

Ulica profesora Jacka Rychlewskiego

Prof. Jacek Rychlewski, współtwórca Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, ma swoją ulicę na poznańskim Piotrowie. 22 września (w piątek) o godzinie 11:30 pojawiła się tam tablica założyciela i kierownika Zakładu Chemii Kwantowej UAM. Przy ulicy odchodzącej od ulicy Bedychowo mieści się budynek Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO), w którym swoją główną siedzibę ma właśnie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS.

Profesor Jacek Rychlewski był autorem ponad 100 publikacji naukowych. W pracy badawczej kontynuował osiągnięcia polskiej szkoły chemii kwantowej zapoczątkowane przez prof. Włodzimierza Kołosa z Uniwersytetu Warszawskiego i przeszczepiał je na grunt poznański.Był ekspertem w dziedzinie najdokładniejszych w świecie obliczeń dla małych układów molekularnych. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku wraz ze swoimi współpracownikami zaproponował nową metodę obliczeń, o większym niż dotychczasowa stopniu ogólności przy tej samej dokładności, co zdecydowało o jej sukcesie. Wśród osiągnięć Profesora związanych z organizacją nauki na szczególne podkreślenie zasługuje współtworzenie sieci informatycznej nauki polskiej, w tym Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i sieci informatycznej Pionier (uruchomionej kilka miesięcy po śmierci Profesora) a także stworzenie Zakładu Chemii Kwantowej na Wydziale Chemii UAM. Profesor Jacek Rychlewski całe życie był związany z Poznaniem. W 1995 roku został uhonorowany zespołową Nagrodą Naukową Miasta Poznania, jest jednym z profesorów, którego imię nadano sali w budynku Chemii UAM, corocznie Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznaje nagrodę im. Profesora Jacka Rychlewskiego za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej. Zmarł w 2003 roku.

Z inicjatywą uhonorowania Profesora wystąpili: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, poparł ją także Dziekan Wydziału Chemii UAM prof. Henryk Koroniak.

fot. Łukasz Woźny