Data publikacji w serwisie:

Sprawozdanie JM Rektora UAM za 2017 rok

37 634 studentów i 1303 doktorantów kształcących się na 80 kierunkach i 237 specjalnościach. 8034 publikacje naukowe, ponad 4000 wymian międzynarodowych oraz 613 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych o łącznej wartości ponad 300 milionów złotych. A do tego 3 tys. modułów zajęć dotyczących zrównoważonego rozwoju i wysokie miejsca w polskich i światowych rankingach. Jest już dostępne Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok 2017 podsumowujące rozwój, osiągnięcia i wydarzenia z życia uczelni, które miały miejsce w ubiegłym roku.

Trudno ująć w jednym dokumencie roczne starania wspólnoty pracowników i studentów, ale - jak zaznacza w słowie wstępu JM Rektor UAM, prof. dr hab. Andrzej Lesicki - śmiało można stwierdzić, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest uniwersytetem zaangażowanym, uniwersytetem, który w sposób świadomy wykorzystuje wyniki badań naukowych w celu polepszenia jakości życia, i w końcu, uniwersytetem, który aktywnie działa na rożnych polach, podejmuje globalne i lokalne wyzwania współczesnego świata. JM Rektor UAM zapewnia: nie spoczniemy na laurach, ciesząc się wypracowanym przez uczelnię w ostatnim roku pozytywnym wynikiem finansowym i rezultatami ostatniego rankingu Perspektyw, w którym po raz kolejny potwierdziliśmy naszą silną pozycję w kraju. Jestem w pełni świadom, że ceną za bycie rozpoznawalną w świecie uczelnią, jest wytężona, ustawiczna i wciąż koncepcyjna praca, bo tylko ona jest gwarantem sukcesu.

Zachęcamy do zapoznania się z całym Sprawozdaniem.

Dokument oraz załączniki dostępne są poniżej w plikach pdf.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Archiwum.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Archiwum.pdf(115.2 KB)
Biblioteka-Uniwersytecka.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Biblioteka-Uniwersytecka.pdf(298.2 KB)
Centrum-Zarzadznaia-Infrastruktura-i-Projektami.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Centrum-Zarzadznaia-Infrastruktura-i-Projektami.pdf(550.2 KB)
Miedzyuniwersyteckie-Centrum-Informatyzacji.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Miedzyuniwersyteckie-Centrum-Informatyzacji.pdf(270.5 KB)
Muzeum.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Muzeum.pdf(454.8 KB)
Ogrod-Botaniczny.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Ogrod-Botaniczny.pdf(294.7 KB)
Polsko-Niemiecki-Instytut-Badawczy-w-CP.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Polsko-Niemiecki-Instytut-Badawczy-w-CP.pdf(289.7 KB)
Szkola-Jezykowa.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Szkola-Jezykowa.pdf(478.4 KB)
Szkola-Tlumaczy.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Szkola-Tlumaczy.pdf(277.7 KB)
Szkola-Wychowania-Fizycznego-i-Sportu.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Szkola-Wychowania-Fizycznego-i-Sportu.pdf(275.2 KB)
Uczelniane-Centrum-Innowacji-i-Transferu-Technologii.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Uczelniane-Centrum-Innowacji-i-Transferu-Technologii.pdf(216.8 KB)
Wydawnictwo-Naukowe.pdf 22.06.2018 Public User
PDF
Pobierz PDF Wydawnictwo-Naukowe.pdf(232.3 KB)
Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za rok 2017 16.07.2018 Root User
PDF
Pobierz PDF Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za rok 2017(18.5 MB)