Data publikacji w serwisie:

Profesor z UAM członkiem honorowym International Commission on the History of Geological Sciences

Prof. Dr hab. Janusz Skoczylas z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został wyróżniony honorowym członkostwem International Commission on the History of Geological Sciences w ramach International Union of Geological Sciences (INHIGEO IUGS).

Prof. J. Skoczylas jest jedyną osobą, która w tym roku została w ten sposób uhonorowana. Zainteresowania naukowe prof. Skoczylasa to m.in.: petroarcheologia (archeometria), geologia regionalna, geologia dynamiczna, sozologia (geoekologia), historia geologii, poszukiwań, eksploatacji i użytkowania surowców skalnych. Naukowiec związany jest z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, dokładnie z Instytutem Geologii.


International Commission on the History of Geological Sciences to organizacja zajmująca się promocją bieżących badań nad historią nauk o Ziemi. Sponsoruje coroczne sympozjum, promuje publikacje indywidualnych i zbiorowych prac na temat historii geologii oraz historyczne badania w dziedzinie nauk o Ziemi. Powstała w  1967 roku i obecnie zrzesza ok. 300 członków z 57 krajów. Wśród wszystkich członków tylko ok. 20 ma status członka honorowego.