Data publikacji w serwisie:

Prawie 15 milionów zł dla naukowców z UAM od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej!

11 lipca poznaliśmy laureatów konkursów w programach TEAM, TEAM-TECH organizowanych przez Fundacje na rzecz Nauki Polskiej. Cztery z nagrodzonych projektów należą do zespołów z UAM, a łączna kwota ich dofinansowania to 14 547 802 zł!

Wśród zwycięzców kategorii TEAM pojawiły się aż trzy projekty Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Dwa  realizowane są na Wydziale Biologii: pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Sobczaka pt. „Patogeneza w oparciu o RNA z ekspansją powtórzeń trinukleotydów – mechanizmy i strategie leczenia” oraz kierowany przez dr. hab. Piotra Ziółkowskiego pt. „Identyfikacja czynników chromatynowych wpływających na rekombinację mejotyczną u roślin” Nagrodzony został także projekt  z Wydziału Neofilologii, pod kierunkiem dr. hab. Urlicha Timmekragha „Najważniejsze koncepcje myślenia historycznego”. Nagrodzeni badacze swoje projekty poprowadzą  współpracując  z naukowymi partnerami zarówno  z Polski, jak i zagranicy. Pozyskane środki  pozwolą na sfinansowanie miejsc pracy dla naukowców oraz stypendiów dla młodych naukowców zaangażowanych w badania.

W kategorii TEAM-TECH stypendia przyznawano projektom o dużym znaczeniu dla gospodarki. Jej laureatem został Poznański Park Naukowo Technologiczny Fundacji UAM z badaniami „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami”. Zwycięzcy tej kategorii będą prowadzili badania we współpracy z partnerami gospodarczymi z Polski,  naukowymi partnerami z zagranicy oraz polskimi partnerami naukowymi. W tej kategorii fundacja przyznała tylko 3 nagrody.

W we wszystkich programach finansowanie badań naukowych zostało przyznane na 3 lata.

Więcej informacji:

https://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-team-tech-konkurs-52017/

https://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-team-konkurs-52017/