Data publikacji w serwisie:

rozstrzygnięcie konkursu projakościowego prorektora UAM ds. kształcenia

Tegoroczna edycja konkursu projakościowego prorektora ds. kształcenia dotyczyła „Doskonalenia systemowych rozwiązań poszerzania puli zajęć do wyboru”. Zgłoszono 9 wniosków konkursowych.

Laureatami konkursu zostali:

  • Wydział Anglistyki z projektem "Zaprojektuj program studiów swoich marzeń"
  • Wydział Biologii z projektem „BiOptiMod Optymalizacja Systemu Wyboru Modułów na Wydziale Biologii"
  • Wydział Teologii z projektem "Świadomie wybierać - odpowiedzialnie oferować".

Komisja konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu nagród w kwocie łącznej 29 400 PLN.

Nagrodzone projekty będą realizowane w roku akad. 2018/19.

Laureatom konkursu serdecznie gratuluję!

Beata Mikołajczyk

prorektor ds. kształcenia