Data publikacji w serwisie:

Uniwersyteccy chemicy odtworzyli średniowieczną recepturę

Chemicy z UAM odtworzyli unikatową średniowieczną masę barwiącą. Pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego J. Langera naukowcy z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii Wydział Chemii UAM, w oparciu o wyniki analiz spektrometrycznych, uzyskali recepturę ciemnej masy barwiącej wraz z technologią jej stosowania. Stanowi to kluczowy element prac konserwatorskich przy odtwarzaniu rysunku na średniowiecznej płycie nagrobnej małżeństwa Rabenstorpów w kościele św. Jana Ewangelisty w Szczecinie. Zabytek należy do grupy kamiennych płyt nagrobnych zdobionych rytami, wykonywanych w Europie okresie od XIII w. do XVI w. (m.in. w Lublinie). Ryty wypełniane były ciemną masą.

- Skład masy barwiącej okazał się unikatowy – smoła drzewna z dodatkiem rozdrobnionego pirytu, podobnie jak odkryta technologia jej stosowania – w formie emulsji! – mówi prof. Langer. – Materiał barwiący odtworzono z dużą precyzją w aspekcie chemicznym, jak i mikrostrukturalnym, mając na względzie, aby wszystkie zastosowane komponenty i operacje były dostępne w średniowieczu. Można wręcz mówić o skopiowaniu oryginalnej masy barwiącej i technologii jej użycia – dodaje profesor.

Zabiegi konserwatorskie wykonała Pracownia Konserwacji Zabytków mgr Aleksandry Niedziółki ze Szczecina. W przygotowaniu jest wspólna publikacja wyników badań i rezultatów prac konserwatorskich.