Data publikacji w serwisie:

Bartłomiej Przybylski z nagrodą za najlepszą pracę badawczą

Bartłomiej Przybylski z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM został laureatem konkursu na najlepszą pracę badawczą, opublikowaną w 2018 roku. Nagroda była przyznana dla wiodącego autora-doktoranta z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej przez Polska Akademię Nauk, Oddział w Poznaniu.

Laureat otrzymał ją za artykuł pt. "A new model of parallel-machine scheduling with integral-based learning effect" opublikowany w czasopiśmie Computers & Industrial Engineering.

Bartłomiej Przybylski jest doktorantem na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Jego zainteresowania badawcze to m.in. złożoność obliczeniowa problemów wielomaszynowego szeregowania zadań ze zmiennymi czasami wykonywania i ograniczeniami kolejnościowymi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów takich jak: Algorytmy i struktury danych, Systemy operacyjne, Pracownia programowania, Algorytmika w zadaniach. Jest też autorem artykułów popularnonaukowych <https://bap.faculty.wmi.amu.edu.pl/popularyzacja/>.