Data publikacji w serwisie:

Collegium Maius UAM zaprasza po remoncie

W związku z otrzymaniem przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu Turystyka i środowisko kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zachęcamy do odwiedzin tego historycznego obiektu oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych takich jak wystawy, warsztaty, spektakle, gale, konferencje.

Zrealizowany projekt miał na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym jak i ponadregionalnym, a także podniesienie wartości kulturowej otoczenia.Projekt przyczynił się również do poprawy dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury, oraz wzmocnienia tożsamości kulturowej społeczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez odsłonięcie polichromii i obrazów olejnych znajdujących się na łukach pod sklepieniem budynku, w północnej części uniwersyteckiego budynku malowidła przedstawiają oracza i płody rolne.

Wzrost atrakcyjności architektoniczno-kulturowej obiektu Collegium Maius po realizacji projektu ma dodatkowe znaczenie w związku z jego położeniem przy atrakcyjnym turystycznie Trakcie Cesarsko-Królewskim.

Zakres rzeczowy objął szereg prac renowacyjnych i konserwatorskich,takich jak m.in.: renowacja i remont holu głównego i bocznej klatki schodowej; remont krużganków; przebudowa - renowacja stacji transformatorowej K-210/E; remont ogrodzenia od strony ul. Fredry; remont ogrodzenia od strony ul. Kościuszki; zagospodarowanie otoczenia obiektu od strony ul. Fredry i ul. Kościuszki. Odbudowa i utrzymanie materialnego dorobku kultury i dziedzictwa regionu wspiera wzrost udziału kultury w życiu mieszkańców i turystów uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu