Data publikacji w serwisie:

Debata "Statuty uczelni a Ustawa 2.0" z udziałem władz UAM

18 lutego 2019 roku w Łodzi odbyła się dbata organizawoana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. "Statuty uczelni a Ustawa 2.0".

Podczas spotkania przedstawiciele różnych typów uczelni, pracując w grupach roboczych, przedstawili swoje doświadczenia i przemyślenia dotyczące organizacji uczelni i jej struktury w  nowotworzonych statutach.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentowali prorektor ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk oraz prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

Zapraszamy do obejrzenia debaty:

"Statuty uczelni a Ustawa 2.0" to pierwsza z cyklu debat  w ramach NKN FORUM - platformy do dyskusji na temat kluczowych elementów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, która powstaje przy udziale przedstawicieli środowiska akademickiego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kolejne debaty oprócz kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem ustawy z 20 lipca 2018 (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), dotyczyć będą miedzy innymi realizacji strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki. Następna debata odbędzie się 20 marca 2019 roku w Toruniu.