Data publikacji w serwisie:

Doświadczenie czasu w trakcie terapii nowotworu jajnika

12 listopada 2019 roku, o godzinie 9:30 w s. 2.19 Collegium Historicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, odbędzie się wykład dr hab. Marcina Moskalewicza Temporal experience during ovarian cancer treatment/ Doświadczenie czasu w trakcie terapii nowotworu jajnika.

Będzie to wykład inaugurujący tegoroczne prace Grupy Badawczej Antropologii Medycznej działającej przy Instytucie Antropologii i Etnologii UAM.

Proponowane spotkanie stanowić będzie dobrą okazję do zaprezentowania roli antropologii społecznej i kulturowej w interdyscyplinarnych badaniach nad zagadnieniem zdrowia człowieka, ale także do spopularyzowania cyklu antropologicznych seminariów naukowych, odbywających się regularnie w Instytucie Antropologii i Etnologii Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM.

Wykład jest szczególnie adresowany do szerokiego grona reprezentantów dyscyplin: nauki o kulturze i religii, socjologia, psychologia.

Wstęp wolny

Zapraszamy!