Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Michał Klichowski laureatem nagrody PAN

Dr hab. Michał Klichowski został laureatem nagrody naukowej Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk im. Władysława Spasowskiego. Nagroda ta przyznawana jest za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe i jest najwyższym wyróżnieniem Polskiej Akademii Nauk oraz jedną z najbardziej prestiżowych i najważniejszych nagród naukowych przyznawanych polskim naukowcom.

Dr hab. Michał Klichowski nagrodę Polskiej Akademii Nauk otrzymał w dziedzinie pedagogika, za publikację Learning in CyberParks. A theoretcal and empirical study.

Wręczenie nagrody odbędzie się 13 grudnia 2018 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.

Zobacz film o badaniach dr. hab. Michała Klichowskiego:

Fot. Jagoda Haloszka