Data publikacji w serwisie:

Dr inż. Łukasz Halik wiceprzewodniczącym komisji ds. map topograficznych MAK

Podczas trwającej w dniach 15-20 lipca 2019 r. XXIX Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Tokio (Japonia) odbyło się zebranie biznesowe komisji ds. map topograficznych Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, na którym dokonano wyboru nowego wiceprzewodniczącego komisji. Anję Hopfstock (Niemcy – Federal Agency for Cartography and Geodesy) zastąpił dr inż. Łukasz Halik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Kartografii i Geomatyki).

Jednym z głównych zadań nowego wiceprzewodniczącego będzie stworzenie portalu mapowego, prezentującego syntetyczne informacje na temat Narodowych Agencji zajmujących się mapami topograficznymi, a w dalszej perspektywie na temat map topograficznych tworzonych w poszczególnych krajach świata.

Zainteresowania naukowe dr inż. Łukasza Halika związane są z wykorzystaniem technologii rozszerzonej oraz wirtualnej rzeczywistości w prezentowaniu obiektów przestrzennych świata realnego (Halik Ł., 2018, Challenges in converting Polish topographic database of built-up areas into 3D virtual reality geovisualization, The Cartographic Journal; 55(4), 391-399, DOI: 10.1080/00087041.2018.1541204). Aktualnie prowadzi on badania z dr Alexandrem Kentem (Immediate Past President of the British Cartographic Society) nad możliwościami wizualizacji danych topograficznych w systemie immersyjnej wirtualnej rzeczywistości.

Na zdjęciu od lewej Łukasz Halik (Polska), Alexander Kent (Wielka Brytania), Anja Hopfstock (Niemcy), Martin Davis (Wielka Brytania) fot. B. Medyńska-Gulij