Data publikacji w serwisie:

Dr Katarzyna Waszyńska w komitetach zarządzających sieci naukowych COST

Dr  Katarzyna Waszyńska  została mianowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski w Komitetach Zarządzających Sieci Naukowych COST:

1. CA18121 Cultures of Victimology; understanding processes of victimization across Europe

2. CA18124 - European Sexual Medicine Network

Szczegółowe opisy akcji (w języku angielskim) można znaleźć w linkach poniżej:

COST jest organizacją finansującą tworzenie sieci badawczych oferujących otwartą przestrzeń dla współpracy naukowców w całej Europie (i poza nią). Sieć daje impuls do rozwoju badań i innowacji. Od 1971 r. COST otrzymuje finansowanie z Unii Europejskiej w ramach różnych programów ramowych w zakresie badań i innowacji.

Dr Katarzyna Waszyńska -  pracownik naukowy Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierownik Pracowni Promocji Zdrowia i Psychoterapii,  psycholog, seksuolog kliniczny, edukator seksualny. Zainteresowania naukowe dr Waszyńskiej skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, promocją zdrowia seksualnego. Dr  Katarzyna Waszyńska jest autorką projektów badawczych oraz licznych publikacji.