Data publikacji w serwisie:

Dwudniowe szkolenie: Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych - komunikacja ze studentami z trudnościami natury psychicznej

Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dziekanatów i bibliotek do udziału w dwudniowym szkoleniu z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników dziekanatów, bibliotek i pracowników administracji zajmujący się obsługą studentów, doktorantów lub kandydatów.

Terminy

29-30 listopada 8:30 – 14:30 – I grupa
6-7 grudnia 2018 8:30-14:30 – II grupa
7-8 stycznia 2019
10-11 stycznia 2019

Szkolenia będą realizowane na terenie UAM - dokładana lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

  • Pracowników dziekanatów
  • Pracowników bibliotek
  • Pracowników administracji zajmujący się obsługą studentów, doktorantów lub kandydatów

Cel szkolenia

Kluczowym celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności komunikowania się ze studentami z zaburzeniami psychicznymi, a także zadbanie o własny dobrostan w trudnych sytuacjach.

Informacje o prowadzącym

Zajęcia prowadzi Beata Janiczek-Lasota – Dyrektor Merytoryczny i wieloletni Partner firmy Optima. Psycholog, certyfikowany coach i trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla uczelni wyższych m.in. Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum UJ, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poza specjalizacją trenerską i coachingową ukończyła moduły specjalizacyjne z zakresu psychoterapii zaburzeń nerwicowych, psychoterapii uzależnień, psychopatologii oraz postępowania z pacjentem chorym psychicznie. Odbyła również staże w warszawskich szpitalach na oddziałach psychiatrycznych.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy, będzie dostarczać niezbędnej wiedzy, ale również angażować doświadczenia pracowników dziekanatów i bibliotek związane ze studentami z  trudnościami natury psychicznej. Uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału. Liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób.

Zgłoszenia przyjmuje

Krzysztof Osóbka krzysztof.osobka@amu.edu.pl tel. 61 829 22 43

Organizatorzy szkolenia

Szkolenie jest organizowane przez Biuro ds. Studentów z Niepełnosprawnościami w ramach pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM, pod patronatem Prorektor ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej. 
Więcej informacji o możliwym wsparciu ze strony Biura znajdziecie Państwo na stronie: https://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni

Zobacz szczegóły