Data publikacji w serwisie:

Dziekan WMiI UAM wiceprezesem Oddziału Poznańskiego PAN

Zgromadzenie Członków Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk w dniu 12 grudnia 2018 roku wybrało władze Oddziału na nową kadencję 2019-2022.

Wiceprezesem został prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski, członek rzeczywisty PAN, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki.

Do Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu został wybrany również inny naukowiec z UAM - prof. dr hab. Jerzy Brzeziński.

Gratulujemy!