Data publikacji w serwisie:

EASA zainaugurowała kolejny rok działalności. Wśród członków Akademii jest naukowiec z UAM

Prof. Marek Kwiek z Instytutu Filozofii UAM, dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną został członkiem zwyczajnym Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA, https://www.euro-acad.eu/) Powitanie nowych członków Akademii odbyło się w Salzburgu w ostatni weekend, 2 marca.

Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych to jedna z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych i artystycznych w Europie. Akademia powstała w 1990 roku i zrzesza ponad 2000 najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, wśród których jest 32 laureatów Nagrody Nobla. Członkowie Akademii dzielą się na 8 klas: przedstawicieli nauk humanistycznych, medycznych, artystycznych, przyrodniczych, społecznych, technicznych, nauk o religii oraz o zarządzaniu. Prof. Kwiek został przyjęty do Akademii – do klasy „nauk społecznych, prawa i ekonomii”.

Do European Academy of Sciences and Arts należy 34 Polaków, w tym prof. prof. Jerzy Buzek, Andrzej Zoll, Andrzej B. Legocki, Jacek Namieśnik i Jerzy Woźnicki. W 2015 r. wiceprezesem EASA został ówczesny prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

Na pytanie, co dla niego oznacza przyjęcie do Akademii, prof. Kwiek odpowiada, że „to ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla polskiego naukowca. To zarazem nagroda za międzynarodową działalność naukową. Natomiast w sensie praktycznym przynależność do Akademii to nowa, rozległa interdyscyplinarna sieć kontaktów”.

Przypomnijmy, że w prestiżowym wydawnictwie Routledge właśnie ukazała się najnowsza monografia prof. Kwieka, Changing European Academics: A Comparative Study of Social Stratification, Work Patterns and Research Productivity (London and New York, 2019 https://www.routledge.com/Changing-European-Academics-A-Comparative-Study-of-Social-Stratification/Kwiek/p/book/9780815396482).

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048