Data publikacji w serwisie:

Finalizacja prac termomodernizacyjnych w Collegium Heliodori Święcicki

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego studenci oraz mieszkańcy Poznania mogą podziwiać efekt prac budowlanych prowadzonych od dwóch lat w Collegium Heliodori Święcicki. Działania te zostały dofinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektu po Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” (wartość projektu ok. 40 mln zł).

  W zabytkowym gmachu dawnego Pałacu Rządowego (PWK), oddanym do użytku w 1929 roku, ocieplono ściany zewnętrzne i dach oraz zamontowano nową stolarkę okienną, co wyraźnie poprawiło wygląd elewacji. Elementem unijnego projektu była też przebudowa systemów grzewczych w budynku, wraz z modernizacją węzła cieplnego, a także wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Dzięki podjętym działaniom zmniejszy się zużycie energii w Collegium Heliodori Święcicki, co przyczyni się do spadku emisji dwutlenku węgla do atmosfery i poprawy jakości powietrza. Realizacja projektu świadczy o dbałości UAM o środowisko naturalne.