Data publikacji w serwisie:

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki dla naukowca z UAM

Dr Dawid Rogacz z Wydziału Filozoficznego otrzymał grant badawczy w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (konkurs: Uniwersalia 2.2 II/2018).

Grant ze środków NPRH pozwoli na  przygotowanie przekładu na język polski "Esejów wyważonych" ("Lunheng") Wang Chonga (27-97 n.e.). Jest to systematyczny traktat filozoficzny stanowiący pomnik chińskiego sceptycyzmu i naturalizmu. Będzie to pierwszy w historii przekład chińskiego filozofa, który zostanie wydany w serii Biblioteka Klasyków Filozofii PWN, która ukazuje się od 1952 roku.

Praca dra Rogacza jest znacząca także z tego względu, że dotychczas polskiemu czytelnikowi dostępne były jedynie przekłady Konfucjusza, Laozi i Zhuangzi, a brak jakiejkolwiek polskiej edycji dzieła napisanego po II w. p.n.e. Dla porównania z filozofią zachodnią – to tak, jakby w języku polskim dostępne były jedynie dzieła filozofów antycznej Grecji, a niedostępne były dzieła napisane przez kilkanaście kolejnych stuleci.