Data publikacji w serwisie:

Granty Marii Skłodowskiej-Curie dla naukowców

11 września mija termin na składanie aplikacji o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. O granty mogą ubiegać się naukowcy posiadający stopień doktora lub co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej.

Granty indywidualne MSCA dzielą się na dwa rodzaje: European Fellowships oraz Global Fellowships. Granty można realizować w dowolnym kraju przez okres od jednego do trzech lat, w zależności od typu grantu.
Grant zapewnia pokrycie kosztów utrzymania, podróży i wsparcia dla rodziny. Wspiera również naukowców, aby po przerwie (np. po urlopie rodzicielskim) mogli ponownie rozpocząć karierę w Europie.
Dofinansowanie jest przyznawane organizacji przyjmującej, zwykle uniwersytetowi, ośrodkowi badawczemu lub firmie.
Od ubiegłego roku Komisja Europejska uruchomiła też dodatkową możliwość dla aplikantów - Widening Fellowships. 
Naukowcy, którzy złożą wysoko ocenione wnioski o European Fellowships z instytucjami z krajów Wideningowych*, ale nie dostaną finansowania z powodu braku budżetu mają szanse na otrzymanie finansowania, zgodnie z listą rankingową i za zgodą naukowca, aż do wyczerpania budżetu z obszaru Spreading excellence and widening participation programu Horyzont 2020.

Granty Widening Fellowships są również wyjątkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy długo mieszkają za granicą. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie grantu. Warto rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA w tym roku.

*Kraje wideningowe: UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Słowacja, POLSKA, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia
Kraje stowarzyszone: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Zobacz szczegóły dotyczące konkursu.