Data publikacji w serwisie:

Jubileuszowy Kongres PTN na Wydziale Neofilologii UAM

W dniach 9-11.09.2019 r. Wydział Neofilologii będzie gospodarzem Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego "Interdyscyplinarność w glottodydaktyce". Kongres odbywa się w 90. rocznicę powstania Towarzystwa.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Kongresu: kongresptn2019.amu.edu.pl