Data publikacji w serwisie:

Konferencja „Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewniania jakości kształcenia"

Biuro Szkolnictwa Wyższego FRSE wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Zespołem Bolońskim KRASP zapraszają na konferencję „Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewniania jakości kształcenia", która odbędzie się 25 października br. w Poznaniu.

Celem konferencji jest dyskusja nad podnoszeniem jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych poprzez inwestowanie w rozwój umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich. Konferencja jest adresowana do osób zainteresowanych wdrażaniem inicjatyw, które przyczynią się do lepszego przygotowania do pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich.

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Collegium Minus, sala XVII (ul. Wieniawskiego 1).  Początek konferencji przewidziany jest na godz. 10:30, a zakończenie na godz. 15:00.

Zapraszamy Państwa do dyskusji na ten jakże istotny dla środowiska akademickiego temat.

Program wydarzenia, zawierający opis założeń konferencji znajduje się także na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FRSE-KRASP. Poprzez tę stronę zainteresowani udziałem mogą dokonać rejestracji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu do i z Poznania ani ewentualnego zakwaterowania.

W imieniu organizatorów konferencji,

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

Prorektor kierująca Szkołą Nauk Humanistycznych