Data publikacji w serwisie:

Konkurs ALPHORN dla zespołów badawczych

Konkurs ALPHORN jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu.

W konkursie ALPHORN można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

  • mySNSF(SNSF’s web platform) dla wniosków wspólnych składanych do SNSF przez szwajcarskie zespoły naukowe;
  • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe , do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami SNSF określonymi w programie SNSF Project Funding.
Po złożeniu wniosku wspólnego do systemu mySNSF należy złożyć wniosek krajowy w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni (pod warunkiem dostępności formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF).

Wniosek wspólny jest składany do SNSF do dnia 1 października 2019 r.
Wniosek krajowy może być złożony do NCN najpóźniej do dnia 8 października 2019 r.

Więcej informacji na stronie NCN