Data publikacji w serwisie:

Ks. prof. Piotr Nawrot SVD z Wydziału Teologicznego UAM w rozmowie dla „America the Jesuit Review”

W „America the Jesuit Review” przy współpracy z ks. Piotrem Nawrotem z Wydziału Teologicznego UAM, ukazał się artykuł The Jesuit missionaries who inspired Roland Joffé’s ‘The Mission’ (Jezuiccy misjonarze, którzy zainspirowali „Misję” Rolanda Joffégo).