Data publikacji w serwisie:

Marek Kręglewski ponownie Prezydentem Compostela Group of Universities

Zgromadzenie Ogólne Compostela Group of Universities (CGU), złożone z przedstawicieli uczelni należących do Grupy, zadecydowało o ponownym wyborze prof. Marka Kręglewskiego z Wydziału Chemii UAM na stanowisko Prezydenta.

Zgodnie ze statutem CGU prezydent jest wybierany „na okres czterech lat większością dwóch trzecich głosów uczelni biorących udział w głosowaniu”. W czasie XXV zwyczajnego spotkania Zgromadzenia Ogólnego na Uniwersytecie Guadalajara w Meksyku 28 z 29 uczelni głosowało za wyborem, a jeden głos był pusty. Zgromadzenie odnowiło prof. Markowi Kręglewskiemu mandat na stanowisku Prezydenta oraz zaakceptowało przedstawionych przez niego członków Komitetu Wykonawczego na lata 2019-2023.

Grupa Compostela powstała w 1994 obejmuje ponad 60 uczelni z Europy, Ameryki i Azji i działa na rzecz współpracy i dialogu pomiędzy uczelniami. Od paru lat organizuje konferencje i warsztaty dla studentów, które przybliżają znaczenie Drogi Św. Jakuba poprzez wspólne projekty, wystąpienia i krótkie pielgrzymki wzdłuż różnych fragmentów Drogi. Więcej informacji o Grupie Compostela można znaleźć na stronie web.gcompostela.org.