Data publikacji w serwisie:

Nabór na kursy online dla pracowników dydaktycznych

Trwa nabór na kursy onilne dla pracowników dydaktycznych UAM, które dotyczyć będą tworzenia zajęć w formie on-line. Kursy organizowane są w ramach projektu Uniwersytet Jutra.

Zapisy na darmowe e-learnigowe i b-learnigowe kursy szkoleniowe dla kadry dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej UAM w edycji 2019 prowadzone są poprzez formularz do 13 lutego 2019 roku. Regulamin dostępny jest tutaj.

Dostępne kursy to:

  • MOODLE I dla poczatkujących,
  • MOODLE II for advanced users,
  • MOODLE II dla zaawansowanych,
  • Realizowanie materiałów wideo na potrzeby dydaktyki online,
  • Warsztaty mediów cyfrowych dla początkujących,
  • Zarządzanie informacją i bazami danych - bezpieczeństwo cyfrowe w nauce i dydaktyce,
  • Data management in humanistics - English version,
  • Zarządzanie informacją i bazami danych w humanistyce.

Kursy pozwolą nabyć umiejętności, które będzie można wykorzystać przy tworzeniu własnych zajęć online.

Projekt „Uniwersytet Jutra” jest największym projakościowym projektem realizowanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydatki kwalifikowane tego Projektu wyniosą łącznie 38 766 953,96 zł, z czego 37 603 945,34 zł to dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Warto podkreślić, że „Uniwersytet Jutra’ realizowany na UAM jest pierwszym na tak dużą skalę projektem w skali ogólnopolskiej.

Podstawowym celem projektu, jest modernizacja oferty edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy oraz nowoczesne zarządzanie dydaktyką z wykorzystaniem e-learningu i Intranetu. Ponadto projekt obejmie wsparciem studia doktoranckie, rozwój kadr oraz rozwój infrastruktury informatycznej uczelni.