Data publikacji w serwisie:

Nabór wniosków w konkursach NCN

Przypominamy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków do konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, PRELUDIUM BIS i SONATA 15.

  • OPUS 18 - na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została od tej edycji poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 18 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
  • PRELUDIUM 18 - na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
  • PRELUDIUM BIS - skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
  • SONATA 15 - na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Począwszy od niniejszej edycji konkursu wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu. Termin składania wniosków (w wersji PDF lub poprzez udostępnienie pracownikowi CWP w OSF) upływa 16 grudnia 2019 r.
Aplikacje proszę kierować do Centrum Wsparcia Projektów do Zespołu ds. wnioskowania i monitoringu w terminie  do 2 grudnia 2019r.

Przypominamy, że aby uzyskać premię projektową zgodnie z regulaminem wynagradzania UAM należy terminowo złożyć wniosek  wraz z formularzem zgłoszeniowym (w załączeniu), który następnie musi zatwierdzić Centrum pod względem zgodności z kryteriami konkursowymi. Następnie Centrum weryfikuje na podstawie uzyskanej dokumentacji fakt złożenia zatwierdzonego wniosku.
Osoba do kontaktu: kierownik Arleta Borowiak, tel: 61 829 4016, e-mail: arleta.borowiak@amu.edu.pl

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki pod adresem https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy 24.10.2019 Unknown
DOC
Pobierz DOC Formularz zgłoszeniowy(53.5 KB)