Data publikacji w serwisie:

Nabór wniosków w konkursach NPRH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o naborze wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH, który trwa od 4 września do 31 października 2019 r.

Warunki konkursu podane są w Komunikacie MNiSW z dnia 3 września 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków (https://www.gov.pl/attachment/64d308cc-7068-450c-acdf-09cc926d22e1)

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w formacie PDF składa się w systemie OSF, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl, na udostępnionym w nim formularzu.