Data publikacji w serwisie:

Nabór wniosków w Programie Polskie Powroty oraz Programie im. Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w kolejnych edycjach programów skierowanych do naukowców: Programie Polskie Powroty oraz Programie im. Ulama. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania, a także zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej informacji na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, newsletterze oraz wśród osób, które same mogą aplikować bądź zainteresować innych naukowców ofertą NAWA.

PROGRAM POLSKIE POWROTY -  program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowo-badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego), możliwe jest także uzyskanie grantu startowego na prowadzenie badań podstawowych, finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki.

Termin składania wniosków mija 31 MARCA 2020.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-zapraszamy-do-skladania-wnioskow

Osobą do kontaktu w sprawach Programu Polskie Powroty jest Pani dr Joanna Rutkowska, e-mail: joanna.rutkowska@nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-83


PROGRAM IM. STANISŁAWA ULAMA - program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.
W ramach programu możliwe jest zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie.
Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu  aplikacji o prestiżowe granty.

Termin składania wniosków mija 15 KWIETNIA 2020.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Osobą do kontaktu w sprawach Programu im. Ulama jest Pani dr Magdalena Kowalczyk, e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl; + 48 22 390-35-72