Data publikacji w serwisie:

Nagroda dla projektu pracownika UAM

Nagroda Samorządu Województwa Wielkopolskiego została przyznana projektowi „Z historią przy kawie”, który popularyzuje widzę o regionie i nauce.

Konkurs ogłoszony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XX edycja, rozstrzygnięty został 6. listopada 2019 roku. Projekt „Z historią przy kawie” – cykl spotkań popularyzujących widzę o regionie i nauce został uhonorowany jedną z dwóch głównych nagród (w kategorii prokulturowej, zgłoszeń instytucji samorządowych). Autorem cyklu jest dr Emilian Prałat z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, z Instytutu Filologii Słowiańskiej. Wykłady z tego cyklu odbywają się już 5 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kościanie.

Więcej o cyklu można znaleźć na stronie organizatora.