Data publikacji w serwisie:

Nagroda ministra dla geografów z UAM

Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii krajowe publikacje otrzymali pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyróżniona praca nosi tytuł "Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym - dobre praktyki".

Konkurs ogłoszono w grudniu 2018 roku, a uroczystość wręczenia nagród odbyła się 28 czerwca 2019 roku. Nagrodzeni to: Piotr Jankowski, Tomasz Kaczmarek, Zbigniew Zwoliński, Edyta Bąkowska, Michał Czepkiewicz, Łukasz Mikuła, Marek Młodowski, Cezary Brudka, czyli interdyscyplinarny zespół Zakładu Geoinformacji, Centrum Badań Metropolitarnych UAM oraz firmy informatycznej RECODED.

W oparciu o wyniki projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki oraz projektu badań stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostały stworzone i wdrożone aplikacje webowe geoankiety i geodyskusji. Możliwości ich zastosowań zostały zaprezentowane samorządowcom dwukrotnie na warsztatach wdrożeniowych zorganizowanych przez Centrum Badań Metropolitarnych.