Data publikacji w serwisie:

Nagroda Young Academy of Europe dla profesora Janusza Bujnickiego

Prof. Janusz Bujnicki, kierownik Laboratorium Bioinformatyki Wydziału Biologii UAM, został uhonorowany nagrodą europejskiej organizacji Young Academy of Europe (YAE). Przyznawana jest ona za wybitne osiągnięcia i wkład w obszary takie jak: wspieranie nauki, kształtowanie polityki opartej na dowodach, komunikacji naukowej.

Young Academy of Europe (YAE) to ogólnoeuropejska, oddolna inicjatywa grupy uznanych, europejskich, młodych naukowców na rzecz tworzenia sieci kontaktów, wymiany naukowej oraz polityki naukowej. Nagroda pn. André Mischke Young Academy of Europe Prize for Science and Policy przyznawana jest co roku młodym badaczom w uznaniu ich wybitnych osiągnięć i wkładu w kluczowe obszary YAE, w tym wspieranie nauki, kształtowanie polityki opartej na dowodach, komunikacji naukowej.

Prof. Janusz M. Bujnicki (ur. 1975) jest profesorem nauk biologicznych i szefem grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł profesora uzyskał w 2009 roku. W swoich badaniach łączy bioinformatykę, biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Jego osiągnięcia obejmują opracowanie metod komputerowych służących do modelowania struktur przestrzennych białek i RNA, odkrycie i scharakteryzowanie nowych enzymów biorących udział w metabolizmie RNA, oraz projektowanie i tworzenie białek o nowych właściwościach.

Więcej na stronie Uniwersyteckie.pl