Data publikacji w serwisie:

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla naukowców z UAM

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego, naukowcy, dydaktycy i organizatorzy, zostali nagrodzeni Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody co roku przyznawane są przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Ważną kategorią jest nagroda przyznawana za całokształt dorobku naukowego.

W gronie wyróżnionych znalazło się dwóch naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nagrodę za całokształt dorobku odebrał prof. dr hab. Marek Hendrykowski - twórca poznańskiej szkoły filmoznawczej, profesor zwyczajny w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, badacz historii sztuki i kultury filmowej, medioznawca, teoretyk filmu, autor publikacji z zakresu filmoznawstwa.

Nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia otrzymał dr hab. Tomasz Grzyb z Wydziału Chemii UAM. Zainteresowania naukowe laureata to m.in.: synteza nanomateriałów i ich funkcjonalizacja, właściwości spektroskopowe jonów lantanowców, zjawisko up-konwersji oraz procesy przeniesienia energii w nanomateriałach, spektroskopia laserowa.

Gratulujemy!

Foto: https://www.gov.pl