Data publikacji w serwisie:

Najnowsza wersja Statutu UAM z 18 marca 2019 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 18 marca Komisja Statutowa zatwierdziła projekt nowego statutu, który został przekazany Radzie Uczelni oraz związkom zawodowym do konsultacji.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem, wynegocjowanym w trakcie licznych dyskusji i spotkań.

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor UAM

Pobierz najnowszą wersję statutu