Data publikacji w serwisie:

Nauki „wolne, aby sprostać potrzebom świata”

„My, niżej podpisani Rektorzy Uniwersytetów Europejskich, zgromadzeni w Bolonii z okazji 900-lecia najstarszego Uniwersytetu w Europie” – to pierwsze słowa preambuły Magna Charta Universitatum, aktu podpisanego 18 września 1988 r. przez 388 rektorów i kierowników uniwersytetów z okazji jubileuszu Uniwersytetu w Bolonii. Od wtorku sygnatariuszem Karty jest także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapisy zawarte w Magna Charta Universitatum nie straciły na aktualności. Jak można w niej przeczytać: „zadanie uniwersytetów polegające na przekazywaniu wiedzy młodym pokoleniom oznacza dziś także służbę na rzecz całego społeczeństwa”. W dokumencie znajdziemy również następujące zdanie: „Aby sprostać potrzebom otaczającego świata, realizowane na uniwersytetach badania naukowe i kształcenie muszą być – pod względem motywów ich realizacji oraz przekazywanych treści – wolne od wszelkich wpływów politycznych i uwarunkowań ekonomicznych”.

Celem Magna Charta Universitatum jest także pielęgnowanie tradycji uniwersyteckich i zachęcanie do silnych więzi między uniwersytetami.

JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki złożył swój podpis pod dokumentem 18 września br., podczas obchodów 30-lecia powstania Magna Charta Universitatum i stowarzyszenia Obserwatorium Magna Charta Universitatum. Dokument podpisał także Rektor Politechniki Poznańskiej, prof. Tomasz Łodygowski. Uroczystości odbyły się w Salamance, gdzie 800-lecie świętuje tamtejsza uczelnia.

Każdy z sygnatariuszy otrzymał egzemplarz Karty z deklaracją w kilkudziesięciu językach. Spotkanie uczelnianych władz odnotowała hiszpańska prasa, szczególnie zwracając uwagę na wyróżniające się na tle innych strojów togi obu poznańskich Rektorów.