Data publikacji w serwisie:

Naukowcy UAM z nagrodą za najlepiej zredagowaną książkę

American Association of Teachers of Slavic and East European Languages przyznało książce Being Poland: A New History of Polish Literature and Culture since 1918 (University of Toronto Press, 2018) pod redakcją Tamaray Trojanowskiej, Joanny Niżyńskiej i Przemysława Czaplińskiego, przy współudziale Agnieszki Polakowskiej, nagrodę dla najlepiej zredagowanej wieloautorskiej książki naukowej (AATSEEL Annual Award for the Best Edited Multi-Author Scholarly Volume).

Wśród autorów poszczególnych rozdziałów znaleźli się pracownicy lub absolwenci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej: Ewa Guderian-Czaplińska, Przemysław Czapliński, Eliza Szybowicz, Piotr Śliwiński.

Więcej informacji na stronie organizatorów konkursu.