Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM nagrodzeni przez Prezesa Rady Ministrów

W drugiej połowie grudnia 2018 roku Prezes Rady Ministrów uhonorował naukowców za wybitny dorobek naukowy i artystyczny, osiągnięcia naukowo-techniczne, rozprawy doktorskie i prace będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. W gronie nagrodzonych znalazły się dwie osoby z UAM.

Laureatów wybrano spośród 462 zgłoszeń, przyznano 54 nagrody. Sześć osób uhonorowano za wybitny dorobek naukowy i artystyczny, w tym prof. Zdzisława Wąsika z Wydziału Anglistyki UAM. Nagrodzono również dwadzieścia dziewięć prac doktorskich i habilitacyjnych. Nagrodę za wyróżnioną pracę doktorską otrzymał dr Adam Paweł Gorczyński z Wydziału Chemii UAM.

Prof. dr hab. Zdzisław Wąsik otrzymał nagrodę za wkład w rozwój teorii wiedzy o języku jako systemie znakowym funkcjonującym w uwarunkowaniach dyskursywnych. Jego dorobek naukowy obejmuje rozprawy z dziedziny typologii składni języków indoeuropejskich, zajmuje się epistemologią językoznawstwa, problematyką znaku i znaczenia w naturze i kulturze. W sferze zainteresowań naukowca leżą badania nad teoretycznymi podstawami językoznawstwa ekologicznego, teorią dyskursu, metodologią i historiografią lingwistyki.

Dr Adam Paweł Gorczyński otrzymał nagrodę za pracę pt. „Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne”. Rozprawa dr. Adama Gorczyńskiego dotyczy projektowania i syntezy funkcjonalnych sieci metalosupramolekularnych, które nie tylko są nowymi układami per se, lecz jednocześnie dzięki zbadaniu ich właściwości magnetycznych, elektrochemicznych czy biologicznych mogą znaleźć potencjalne zastosowania przy rozwiązywaniu problemów natury globalnej (big data problem, wykrywanie i leczenie chorób neurodegeneracyjnych lub nowotworowych).

Fot. premier.gov.pl/Krystian Maj/KPRM