Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM w Komitetach Naukowych PAN

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki Wyborów Członków Komitetów Naukowych PAN. Wśród nich nie zabrakło naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych. Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

 • Prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke - Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
 • Prof. dr hab. Janusz Skoczylas – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Komitet Językoznawstwa PAN

 • Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – Wydział Anglistyki
 • Prof. UAM dr hab. Tomasz Mika – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Anna Piotrowicz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz – Wydział Neofilologii

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

 • Prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. dr hab. Michał Buchowski – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. UAM dr hab. Danuta Maria Penkala-Gawęcka – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Komitet Nauk Filozoficznych PAN

 • Prof. dr hab. Roman Kubicki – Wydział Filozoficzny
 • Prof. dr hab. Roman Murawski – Wydział Matematyki i Informatyki

Komitet Nauk Historycznych PAN

 • Prof. UAM dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska – Wydział Historii
 • Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski – Wydział Historii
 • Prof. dr hab. Tomasz Schramm – Wydział Historii

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN

 • Prof. UAM dr hab. Katarzyna Balbuza – Wydział Historii
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ilski – Wydział Historii
 • Prof. dr hab. Krystyna Bartol – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Komitet Nauk o Kulturze PAN

 • Prof. UAM dr hab. Marianna Michałowska – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. Ewa Rewers – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Prof. UAM dr hab. Agata Skórzyńska – Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Komitet Nauk o Literaturze PAN

 • Prof. UAM Zbigniew Kopeć – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Anna Legeżyńska – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Piotr Urbański – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Paweł Zajas – Wydział Anglistyki

Komitet Nauk o Sztuce PAN

 • Prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski – Wydział Nauk o Sztuce
 • Prof. UAM dr hab. Mikołaj Jazdon – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Piotr Juszkiewicz – Wydział Nauk o Sztuce
 • Prof. UAM dr hab. Michał Mencfel – Wydział Nauk o Sztuce
 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski – Wydział Nauk o Sztuce

Komitet Nauk Orientalistycznych PAN

 • Prof. UAM hab. Arkadiusz Jabłoński – Wydział Neofilologii
 • Prof. dr hab. Henryk Jankowski – Wydział Neofilologii
 • Prof. dr hab. Piotr Muchowski – Wydział Neofilologii
 • Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński – Wydział Neofilologii
 • Prof. dr hab. Estera Żeromska – Wydział Neofilologii

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

 • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska – Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik – Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Prof. dr hab. Zbyszko Melosik – Wydział Studiów Edukacyjnych

Komitet Nauk Politycznych PAN

 • Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Prof.UAM dr hab. Andrzej Stelmach – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN

 • Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – Wydział Archeologii
 • Prof. UAM dr hab. Maciej Przemysław Kaczmarek – Wydział Archeologii
 • Prof. dr hab. Przemysław Makarowicz – Wydział Archeologii
 • Prof. dr hab. Andrzej Michałowski – Wydział Archeologii
 • Prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska – Wydział Archeologii
 • Prof. dr hab. Marzena Helena Szmyt – Wydział Archeologii

Komitet Nauk Prawnych PAN

 • Prof. dr hab. Wojciech Dajczak – Wydział Prawa i Administracji
 • Prof. dr hab. Marek Smolak – Wydział Prawa i Administracji

Komitet Nauk Teologicznych PAN

 • Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – Wydział Teologiczny

Komitet Słowianoznawstwa PAN

 • Prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Prof. dr hab. Andrzej Sitarski – Wydział Neofilologii
 • Prof. dr hab. Bogusław Zieliński – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Komitet Socjologii PAN

 • Prof. dr hab. Rafał Drozdowski – Wydział Socjologii
 • Prof. UAM dr hab. Honorata Jakubowska – Wydział Socjologii
 • Prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski – Wydział Socjologii
 • Prof. dr hab. Marek Ziółkowski – Wydział Socjologii

Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

 • Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek – Wydział Biologii

Komitet Biologii Organizmalnej PAN

 • Prof. UAM dr hab. Zbigniew Celka – Wydział Biologii
 • Prof. dr hab. Joachim Cieślik – Wydział Biologii
 • Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak – Wydział Biologii
 • Prof. UAM dr hab. Piotr Szkudlarz – Wydział Biologii
 • Prof. UAM dr hab. Anita Szwed – Wydział Biologii
 • Prof. UAM dr hab. Justyna Wiland-Szymańska – Wydział Biologii

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

 • Prof. dr hab. Leszek Rychlik – Wydział Biologii
 • Prof. UAM dr hab. Rafał Zwolak – Wydział Biologii

Komitet Astronomii PAN

 • Prof. UAM dr hab.  Agnieszka Kryszczyńska – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Tomasz Kwiatkowski – Wydział Fizyki
 • Prof. dr hab. Edwin Wnuk – Wydział Fizyki

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

 • Prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Komitet Chemii Analitycznej PAN

 • Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz – Wydział Chemii
 • Prof. dr hab. Wiesław Wasiak – Wydział Chemii

Komitet Chemii PAN

 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak – Wydział Chemii

Komitet Fizyki PAN

 • Prof. dr hab. Adam Miranowicz – Wydział Fizyki
 • Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Wydział Fizyki
 • Prof. dr hab. Ireneusz Weymann – Wydział Fizyki

Komitet Krystalografii PAN

 • Prof. UAM dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska – Wydział Chemii
 • Prof. dr hab. Maciej Kozak – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Paweł Piszora – Wydział Chemii

Komitet Matematyki PAN

 • Prof. dr hab. Grzegorz Banaszak – Wydział Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Wacław Bogusław Marzantowicz – Wydział Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło – Wydział Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Leszek Skrzypczak – Wydział Matematyki i Informatyki
 • Prof. dr hab. Witold Wnuk  – Wydział Matematyki i Informatyki

Komitet Nauk Geograficznych PAN

 • Prof. dr hab. Paweł Churski – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Prof. dr hab. Andrzej Leon Kostrzewski – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. UAM dr hab. Małgorzata Barbara Mazurek – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Komitet Nauk Geologicznych

 • Prof. UAM dr hab. Błażej Berkowski – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. dr hab. Józef Górski – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Prof. UAM dr hab. Witold Szczuciński – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Komitet Akustyki PAN

 • Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiowski – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak – Wydział Fizyki
 • Prof. dr hab. Anna Preis – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Ewa Skrodzka – Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher – Wydział Fizyki