Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM w międzynarodowym projekcie

W dniach 17-22 czerwca 2019 r. odbyła się Letnia Szkoła programu European Master in Classical Cultures, którego koordynatorem ze strony UAM jest prof. dr hab. Kazimierz Ilski. W trakcie tygodniowego seminarium studenci mieli okazję zaprezentować swoje prace magisterskie. Program EMCC jest skierowany do studentów drugiego stopnia pragnących prowadzić badania w sferze kultury klasycznej.

EMCC umożliwia kandydatom podjęcie studiów na dwóch europejskich uniwersytetach w dwóch wybranych dziedzinach (do wyboru są: historia, archeologia lub filologia klasyczna) pod międzynarodową opieką. Studia kończą się dyplomem magisterskim  wydanym przez uniwersytet macierzysty oraz drugą uczelnię, na której student podjął naukę w ramach programu.

Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez Università Roma Tre oraz Deutsches Archäologisches Institut Rom. W trakcie obrad jedenastu studentów z uniwersytetów partnerskich miało możliwość zaprezentować swoje prace magisterskie przed gronem naukowców z czternastu uniwersytetów i organizacji naukowych zrzeszonych w programie. W trakcie spotkania postanowiono również o przyłączeniu kolejnych dwóch uniwersytetów, będą to odpowiednio Universidad de Valladolid oraz Univerza v Ljubljani. Poza wystąpieniami studentów, wykładami włoskich naukowców oraz obradami, wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość odwiedzenia tak zwanej Krypty św. Tekli oraz zapoznania się z najnowszymi wykopaliskami archeologicznymi w Rzymie. Stronę polską w trakcie szkoły letniej reprezentowali dr hab. Łukasz Różycki oraz mgr Wojciech Nadobnik.