Data publikacji w serwisie:

Naukowczynie z UAM z kolejnymi grantami

Naukowczynie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymały kolejne granty na swoje badania naukowe. Tym razem z konkursu Miniatura 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Do konkursu można było zgłaszać pojedyncze działania naukowe w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu Miniatura 3 jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

Laureatkami zostały:

  • dr Karolina Jolanta Leszczyńska – projekt „Geochemia i holoceńska chronologia szkliw wulkanicznych w torfowisku Linje (woj. Kujawsko-pomorskie, Polska)";
  • dr Małgorzata Adamiec - projekt "Ocena istotności białka Egy3 w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na wysoką temperaturę oraz ekspozycję na wysokie natężenie światła";
  • dr Martyna Nowak - projekt "Kwas etidronowy i jego reakcje kompleksowania z konkurencyjnymi jonami metali"
  • dr Adriana Kovacheva - projekt "Listy Wilhelma Macha do kolegów z Polski i Bułgarii jako podstawa do badania mikrohistorii literackich wspólnot antyhomofobicznych".

Na zdjęciu dr Adriana Kovacheva.