Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM zdobyli finansowanie na swoje badania

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 17 na projekty badawcze, skierowanego do wszystkich badaczy oraz PRELUDIUM 17 na projekty realizowane przez badaczy, którzy jeszcze nie posiadają stopnia naukowego doktora. Badacze z UAM zdobyli łącznie 30 grantów, tym samym UAM znalazł się w TOP 3 uczelni z największą ilością przyznanych grantów.

W konkursie OPUS finansowanie otrzymały nastepujące projekty:

 1. Filozoficzne koncepcje historii i historiografii w dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych Chinach - kierownik projektu dr Dawid Rogacz
 2. Proza polska w Radzieckiej Strefie Okupacyjnej (SBZ, 1945-1949) oraz w NRD (1949-1990). Strategie wydawnicze i polityka kulturalna - kierownik projektu prof. dr hab. Paweł Piotr Zajas
 3. Między zawłaszczeniem a obcością. Recepcja twórczości Gustave’a Flauberta w Polsce - kierownik projektu dr hab. Piotr Michał Śniedziewski
 4. Życie przy jeziorze: historia relacji człowieka ze środowiskiem na przykładzie geoarcheologicznego studium mikroregionu osadniczego w Bruszczewie (Wielkopolska) - kierownik projektu dr Jakub Adam Niebieszczański
 5. Przestrzeń-oprogramowanie-człowiek: rozszerzona rzeczywistość smart city - kierownik projektu dr Michał Rzeszewski
 6. Big data, algorytmy i sztuczna inteligencja w ściganiu przestępstw w UE - kierowniczka projektu dr Martyna Agnieszka Kusak
 7. Czasowo-przestrzenna dynamika zewnętrznej i wewnętrznej uwagi wielomodalnej - kierownik projektu dr hab. Robert Henricus Van der Lubbe
 8. Rola transportu wewnątrzkomórkowego w rozwoju oraz fizjologii mysiej i ludzkiej trzustki - kierowniczka projektu dr hab. Małgorzata Borowiak
 9. Nowe aspekty epitranskryptomiki roślin - rola 8-hydroksyguanozyny (8-OHG) w odpowiedź soi na działanie metali - kierowniczka projektu dr Jagna - Chmielowska-Bąk
 10. Analiza Fouriera i Teoria Operatorów - kierownik projektu prof. dr hab. Mieczysław Mastyło
 11. Wydajny sposób wytwarzania mikrościeżek o grubości pojedynczej cząstki oraz ich charakteryzacja i stosowalność - kierownik projektu dr hab. Zbigniew Jerzy Rozynek
 12. Badania losu zaawansowanych nośników polimerowych in vitro i formowania się korony białkowej na ich powierzchni - kierownik projektu dr Sergio Enrique Moya
 13. Ewolucja i paleoekologia głębokomorskich zespołów koralowcowych z dewonu Anty Atlasu w Maroku - kierownik projektu dr hab. Błażej Rafał Berkowski

W konkursie Preludium finansowanie otrzymały następujące projekty badawcze:

 1. Idea historiozofii Augusta Cieszkowskiego w perspektywie myśli współczesnej - kierownik projektu mgr Krystian Kamil Pawlaczyk
 2. „Pamatuj, Otče, na své české deti” (Pamiętaj, Ojcze, o swoich czeskich dzieciach) – Jan Paweł II a czeski Kościół katolicki - kierowniczka projektu mgr Joanna Brodniewicz
 3. Wpływy międzyjęzykowe w przetwarzaniu rodzaju gramatycznego języka trzeciego w czasie rzeczywistym - kierownik projektu mgr Kamil Długosz 
 4. Starodruki ormiańskie w bibliotekach na dawnym obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej - kierowniczka projektu mgr Nune Srapyan
 5. Rola elementów literackich i narracyjnych w hiszpańskich traktatach medycznych z przełomu XVI i XVII wieku - kierowniczka projektu mgr Katarzyna Ewa Płaczek
  Rewolucja w wytwórczości tekstylnej w życiu społeczności rolniczych na nizinach między Odrą a Wisłą w dobie neolitu (poł. VI–poł. III tys. BC) - kierowniczka projektu Barbara Wielgus
 6. Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa - kierownik projektu mgr Wojciech Robert Rzepiński
 7. Walki wokół miar. Studium przypadku ewaluacji w naukach biologicznych w Polsce w latach 1990–2020 - kierownik projektu mgr Jakub Krzeski
 8. Metaanaliza wpływu cech konstrukcji badań sondażowych na jakość ich realizacji na podstawie danych z porównawczych projektów międzykrajowych - kierownik projektu mgr Adam Rybak
 9. Analiza funkcji nukleaz sekrecyjnych Acanthamoeba castellanii - kierownik projektu mgr Rafał Kamil Krela
 10. Ślady interakcji międzygatunkowych roztoczy (Acari) w zapisie kopalnym jako model badań paleoekologicznych i paleobiogeograficznych - kierownik projektu lic. Mateusz Zmudziński
 11. Reakcje uwodornienia alkenów i alkinów katalizowane związkami kobaltu - kierownik projektu mgr Maciej Skrodzki
 12. Realizacja diody cieplnej na membranach krzemowych - kierownik projektu mgr Maciej Kasprzak
 13. Trójwymiarowe struktury oparte na grafenie wzbogacone heteroatomami oraz ich zastosowanie w pseudokondensatorach - kierownik projektu mgr Włodzimierz Józef Czepa
 14. Wytwarzanie i charakterystyka trwałych magnetycznie włókien celulozowych - kierowniczka projektu mgr inż. Małgorzata Magda Skwierczyńska
 15. Modelowanie numeryczne powstawania struktur deformacyjnych wywołanych aktywnością sejsmiczną - kierowniczka projektu mgr Małgorzata Izabela Bronikowska
 16. Wietrzenie mrozowe ziaren kwarcu - nowe podejście w badaniach eksperymentalnych - kierowniczka projektu mgr inż. Martyna Eliza Górska

Przypominamy że Centrum Wsparcia Projektów UAM  zaprasza do udziału w szkoleniu z przygotowania wniosku do programu PRELUDIUM. Wiedza zdobyta na szkoleniu przyda się podczas startu w kolejnej edycji konkursu.