Data publikacji w serwisie:

Nowa wersja projektu Statutu UAM

Szanowni Państwo, Pracownicy, Doktoranci i Studenci!

Na stronie internetowej naszego Uniwersytetu zamieszczona została nowa wersja projektu statutu. Od 17 stycznia br., gdy opublikowany został pierwszy projekt, powstało kilka kolejnych wersji roboczych, dyskutowanych  z dziekanami i członkami senatu UAM. Tekst ogłoszony dzisiaj stanowi zarówno efekt dyskusji nad poprzednimi propozycjami, jak i rezultat namysłu nad wieloma, kierowanymi do mnie i komisji, uwagami sugerującymi zmiany w wersji wcześniejszej.

Tworząc obecne zapisy, staraliśmy się uwzględnić wszystkie Państwa uwagi i propozycje, o ile były one zgodne z zapisami ustawy i nie burzyły wizji uczelni, której przyszłość określamy. Pragnę podkreślić, że nadal jesteśmy na etapie dyskusji, dlatego podana wcześniej skrzynka kontaktowa – statut@amu.edu.pl – będzie otwarta na kolejne sugestie i komentarze do 8 marca. Za wszystkie dotychczasowe uwagi dziękuję i zapraszam Państwa do dalszego, wspólnego wysiłku w pracy nad nowym statutem.

Prof. Andrzej Lesicki

Rektor UAM

Nowa wersja projektu Statutu UAM - pobierz