Data publikacji w serwisie:

Odkrycie prof. Wiesława Wydry - książka już dostępna w przedsprzedaży

Edycja nieznanego, drukowanego przekazu "Dialogu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" już w przedsprzedaży.

Jesienią 2017 roku prof. Wiesław Wydra odkrył w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Erlangen nieznany dotąd drukowany przekaz "Dialogu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią". Przekaz ten, zatytułowany "Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania, książki wyborne ku polepszeniu żywota ludzkiego użyteczne, w ktorych ukazuje srogości i gorzkość jej, teraz nowo nieco przydano", ukazał się w 1542 roku w Krakowie nakładem Macieja Szarfenberga i zawiera – prócz całego dialogu mistrza Polikarpa ze Śmiercią – wpleciony w tę rozmowę inny dialog, w którym Śmierć rozmawia z... Kmotrem.

Jak pisze recenzent wydania, prof. Paweł Stępień (UW), „odnalezienie 'Śmierci z Mistrzem dwojakich gadań' jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach badań nad polskim średniowieczem”. Znany nam dotąd jedyny przekaz tego znakomitego tekstu średniowiecznego był niepełny (brakowało zakończenia), w dodatku – jak pozwala sądzić dokonana przez prof. Wydrę analiza – dość niedbały; poza tym dziś jest już niedostępny, zaginął bowiem podczas II wojny światowej.

Z tym większą radością zapowiadamy edycję krytyczną nowo odnalezionej wersji dialogu, która ukaże się na początku listopada nakładem Wydawnictwa „Poznańskie Studia Polonistyczne”. Książka jest już dostępna w przedsprzedaży na stronie księgarni na Fredry.