Data publikacji w serwisie:

Odpowiedzi na trudne pytania

Zwiększenie świadomości pracowników UAM na temat osób transpłciowych i ich sytuacji prawnej, także w kontakcie z uczelnią, to cel szkolenia, które odbyło się w piątek, 15 marca na UAM. W spotkaniu zorganizowanym na WNPiD wzięło udział około 70 osób, nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów.

Jak mówi Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowania, prof. Robert Kmieciak, szkolenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na pojawiające się pytania pracowników uczelni. – Dotyczyły one tego, jak można pomóc osobom transpłciowym w ich codziennym życiu studenckim – wyjaśnia prof. Kmieciak. – To między innymi kwestia możliwości używania nowego imienia, co jest niezwykle ważne w okresie tranzycji, a także sprawy z pozoru prozaiczne, jak zapisywanie się na zajęcia z wychowania fizycznego, korzystanie z szatni i toalet zgodnie z odczuwaną płcią. Są to problemy, z których na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, a stanowią poważne bariery w funkcjonowaniu studiujących osób transpłciowych – mówi pełnomocnik.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się: czym jest transpłciowość, na czym polega uzgodnienie płci w Polsce jak wygląda orzecznictwo w sprawach dotyczących osób transpłciowych oraz jakie są możliwości zapewnienia im w trakcie studiów funkcjonowania zgodnie z odczuwaną płcią.

Szkolenie prowadziła mecenas Anna Mazurczak - adwokatka, członkini zespołu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wiceprzewodnicząca Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2012-2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Mecenas Anna Mazurczak specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym, prowadzi precedensowe postępowania sądowe m.in. dotyczące ochrony praw osób transpłciowych. Jest współautorką publikacji Rzecznika Praw Obywatelskich na temat równego traktowania ze względu na tożsamość płciową.

- Dbałość o równe traktowanie studentów, doktorantów i pracowników wpisuje się w strategię UAM. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia wzmacniania akademickiej wspólnoty i rozwoju kapitału społecznego uniwersytetu jako miejsca, gdzie wszyscy, bez względu na orientację i tożsamość seksualną, płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne znajdą dla siebie miejsce – podsumowuje prof. Kmieciak, przypominając także, że w sprawie przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym obowiązuje w UAM zarządzenie rektora z 30 listopada 2016 roku.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048